Παρασκευή, 21 Ιανουαρίου 2011

10ο Διεθνές Συνέδριο Ελληνικής Γλωσσολογίας

Τα Τμήματα

-Ελληνικής Φιλολογίας (Κομοτηνή),
-Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών (Κομοτηνή), και το
-Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (Αλεξανδρούπολη)του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

με χαρά ανακοινώνουν τη διοργάνωση του 10ου Διεθνούς Συνεδρίου Ελληνικής Γλωσσολογίας (10ου ΔΣΕΓ), το οποίο θα διεξαχθεί στην Κομοτηνή από την 1η έως την 4η Σεπτεμβρίου 2011.

Οι εισηγήσεις μπορούν να καλύπτουν θέματα σχετικά με την ανάλυση και περιγραφή της ελληνικής γλώσσας (συγχρονικά και διαχρονικά) καθώς και τη διδασκαλία της Ελληνικής (ως μητρικής και ως ξένης).

Πηγή και περισσότερες πληροφορίες: http://www.icgl.gr